Newsletter Sign-up

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892348

 

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

mgr Katarzyna Gardocka

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892215

 

 

1 NCN - Pozakomórkowe gradienty nukleotydów jako regulator ruchliwości glejaków w Ośrodkowym Układzie Nerwowoym dr hab. Paweł Pomorski, prof. nadzw.Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
2 NCN - Znaczenie starzenia i poliploidyzacji w cyklu życiowym nowotworu: badania in vitro prof. dr hab. Ewa SikoraPracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
3 NCN - Rola plastyczności strukturalnej kolców dendrytycznych w uczeniu i pamięci prof. dr hab. Leszek Kaczmarek/ dr Tomasz JaworskiPracownia Neurobiologii
4 NCN - Molekularne mechanizmy rozwoju komórek Purkiniego móżdżku u oposa dr hab. Ruzanna Djavadian, prof. nadzw.Pracownia Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji
5 NCN - Rola czynników wydzielanych przez ulegające starzeniu komórki mięśni gładkich aorty w modulowaniu funkcji komórek układu odpornościowego prof. dr hab. Ewa Sikora/dr Grazyna MosieniakPracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
6 NCN - Wpływ treningu poznawczego na sprawność umysłu seniora prof. dr hab. Elzbieta Szelag/ dr hab. Hanna Bednarek, prof. nadzw.(SWPS)Pracownia Neuropsychologii
7 NCN - Wpływ ćwiczeń fizycznych na sprawność umysłu seniora dr hab. Hanna Bednarek (SWPS)/prof. dr. hab. Elzbieta SzelagPracownia Neuropsychologii (Osoba przyjęta będzie odbywała studia doktoranckie w SWPS)
8 NCN - Mechanizmy mitochondrialnej cytoprotekcji - identyfikacja oddziaływań kanału mitoBK z białkami mitochondrialnymi prof. dr hab. Adam Szewczyk/dr Bogusz KulawiakPracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
9 Zmiany trójwymiarowej architektury jądra komórkowego neuronu w procesach plastyczności synaptycznej. dr hab. Grzegorz Wilczynski, prof. nadzw.Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
10 NCN - Wyjaśnienie mechanizmu i znaczenia zmian przestrzennej organizacji chromatyny zachodzących w skutek pobudzenia komórki nerwowej. dr. hab. Grzegorz Wilczynski, prof. nadzw./ dr Adriana MagalskaPracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
11 NCN - Identyfikacja i funkcjonalna analiza białek regulujących bicie rzęsek. dr. hab. Dorota Wloga, prof. nadzw.Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek
12 NCN - Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego. dr hab. Ewelina Knapska, prof. nadzw./ dr hab. Marek Konarzewski, prof. nadzw.(UwB)Pracownia Neurobiologii Emocji
13 NCN - Rola zaburzeń plastyczności synaptycznej w ciele migdałowatym w rozwoju fenotypu aspołecznego w mysich modelach autyzmu dr hab. Ewelina Knapska, prof. nadzw. / dr Ksenia MeyzaPracownia Neurobiologii Emocji
14 Metody odwrotne wysokoprzepustowej analizy danych elektrofizjologicznych prof. dr hab. Daniel WojcikPracownia Neuroinformatyki
15 Walidacja metod analizy danych elektrofizjologicznych przy użyciu wielkoskalowych modeli układu nerwowego prof. dr hab. Daniel WojcikPracownia Neuroinformatyki
16 NCN - Wpływ komórkowych mechanizmów adaptacyjnych oraz egzosomów wydzielanych przez komórki białaczki na przemodelowanie funkcji układu odpornościowego dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. nadzw.Pracownia Cytometrii
17 Funkcja indywidualnych miRNA w plastycznosci neuronalnej - zastosowanie systemu CRISPR-Cas9 dr Witold KonopkaPracownia: Pracownia Modeli Zwierzęcych
18 Rola białek z rodziny Angiomotins w ośrodkowym układzie nerwowym dr Tomasz PrószyńskiPracownia Synaptogenezy
19 Elektrochemiczna detekcja metaloproteinaz do zastosowań w hodowlach komórkowych. dr hab. Jakub Włodarczyk/dr hab. Martin Jonsson-Niedziółka Pracownia Biofizyki Komórki IBD PAN/Pracownia Charge Transfer in Hydrodynamic Systems, ICHF PAN
20 Rola białka Raptor w rozwoju i plastyczności neuronów Danio pręgowanego prof. dr hab. Jacek JaworskiLaboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej

Created by Pawel Boguszewski.