Newsletter Sign-up

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892348

 

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

mgr Katarzyna Gardocka

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892215

 

 

 

 

           Legitymacja doktoranta

               Legitymacja uprawnia doktoranta do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego oraz do 50% ulgi (na bilety długookresowe) przy przejazdach środkami publicznego transportu miejskego na terenie Warszawy, nie dłużej niż do 35 roku życia.

 

 

          Legitymacja ISIC

                Karty finansowane przez Instytut potwierdzają status studenta i upoważniają do korzystania ze zniżek we wszystkich krajach świata. Karty obowiązują od września danego roku do końca następnego roku. Zapewniają również ubezpieczenie NNW w Polsce i NNW i KL w wielu krajach. Więcej o kartach ISIC tutaj.


Created by Pawel Boguszewski.