Newsletter Sign-up

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892348

 

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

mgr Katarzyna Gardocka

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892215

 

 

Lectures in biochemistry and molecular biology 2016/2017

From molecule to cell

 

Wednesdays 9-10 am

The Conference Room of the Nencki Neurobiology Centre

Literature

 

 1. Integrative cellular physiology
 1. Cellular structure, signaling and function
 • Structure and function of proteins (S. Pikuła) October 12, 2016
 • Protein synthesis (M. Dziembowska) October 19, 2016
 • Posttranslational modifications of proteins and their functional significance (A. Filipek) October 26, 2016
 • Structure and function of cellular membranes (K. Kwiatkowska) November 2, 2016
 • Exocytic pathways in eukaryotic cells (T. Prószyński) November 9, 2016
 • Endocytosis (M. Miączyńska) November 16, 2016
 • Transport through biological membranes (K. Nałęcz) November 23, 2016
 • Mitochondrial ion channels - from structure to function (A. Szewczyk) November 30, 2016
 • Bioenergetics (K. Zabłocki) December 7, 2016
 • Principles of intracellular calcium signaling (K. Zabłocki) December 14, 2016
 • Microtubules and microtubule-based structures (D. Włoga) December 21, 2016
 • Molecular mechanisms of cell motility – molecular motors (A. Kasprzak) January 11, 2017 (9 a.m.)
 • Mechanisms of cellular migration (J. Rędowicz) January 11, 2017 (10 a.m.)

 

2. Cell cycle and cell fate

 • Cellular senescence – the mechanism and the role in organismal aging and age-related diseases (G. Mosieniak) January 18, 2017
 • Autophagy and cell death – molecular mechanisms and function (I. Ciechomska) January 25, 2017
 • Molecular mechanisms of cancerogenesis – the current view (K. Piwocka) February 1, 2017

 

Exam February 8, 2017

 

Break

 

 1. Genetic information
 • Nuclear organization of the genome – from structure to function (G. Wilczyński) March 1, 2017
 • Regulatory mechanisms of transcription (B. Kamińska) March 8, 2017
 • Transcriptional factors (T. Wilanowski) March 15, 2017
 • Epigenetic mechanisms of regulation of gene expression (B. Kamińska) March 22, 2017
 • DNA methylation in control of gene expression (W. Leśniak) March 29, 2017

 

 1. From cell signaling to the system
 • Determinants of aging and longevity (E. Sikora) April 5, 2017
 • Cellular stress response – the role in physiology and disease (K. Piwocka) April 12, 2017
 • Dysfunction of mitochondria and their effects for the cell (J. Szczepanowska) April 19, 2017

   

 

 1. Methods in cell biology, tissue engineering
 • Imaging of structures and processes in cells and tissues (G. Wilczyński) April 26, 2017
 • Imaging of cellular signaling (T. Bernaś) May 10, 2017
 • Induced pluripotent stem cells and tissue engineering (U. Wojda) May 17, 2017
 • Genetic modifications of rodents (A. Klejman) May 24, 2017
 • Inducible gene expression in transgenic animals (W. Konopka) May 31, 2017
 • Regulatory genomics/bioinformatics (M. Dąbrowski) June 7, 2017

 

Exam June 14, 2017

 

 

Lectures in neuroscience 2015/2016

Wednesdays 9-10 am

The Conference Room of the Nencki Neurobiology Centre

 

 

 

Neurons

 • Introduction: what is neuroscience, history, from molecules to brain. ; B: 1 P: 1; P. Boguszewski; 2015-10-07
 • Cells of the Nervous System: Neurons and glia; B: 2 P: 1; M. Skup; 2015-10-14
 • Electrical Signals of Nerve Cells; B: 3,4  P: 2-4; P. Boguszewski; 2015-10-21
 • Synaptic Transmission; B: 5 P: 5; M. Skup; 2015-11-04
 • Neurotransmitter Systems: Neurotransmitters and Their Receptors ; B: 6 P: 6; P. Boguszewski; 2015-11-18
 • The blood – brain barrier ; K: App D + TBA; K. Nałęcz; 2015-11-25
 • Molecular Signaling within Neurons; K: 4 + TBA; G. Niewiadomska; 2015-12-02

 

System

 • Evolution of nervous system and non-vertebrate nervous systems ; TBA; K. Turlejski; 2016-12-09 (starts at 10 a.m.)
 • Anatomy of mammalian nervous system; B: 7 ; M. Malinowska; 2015-12-16
 • The development of nervous system and stem cells; B: 23 P: 22; M. Zawadzka; 2015-01-13 (cancelled)

 

Sensory

 • Auditory system; B: 11 P: 13; K. Burnat; 2016-01-20
 • Chemical senses: olfactory and taste systems ; B: 8  P: 15; R. Dzawadian; 2016-01-27
 • Somatic sensory system; B: 12 P: 9; M. Kossut; 2016-02-17
 • Pain and pain control; B: 12 P: 10; B. Sadowski; 2016-02-24
 • Eye and visual system; B: 9 P: 11; W. Waleszczyk; 2016-03-09 (cancelled)
 • High-Level visual processing – attention and cognition; B: 10 P: 12; A. Wróbel; 2016-03-02

 

Motor

 • Spinal and supraspinal control of movement and locomotion; Kandel: 34,35,36,42, 43;  U. Sławińska; 2016-03-16
 • Control of voluntary movements; Kandel: 33, 37, 38, 40, 41, 42; J. Czarkowska; 2016-03-23

 

Complex

 • The integrative role of hypothalamus; TBA; K. Turlejski; 2016-03-30
 • Emotions and Motivation ; B: 16,18 P: 29; E. Knapska;2016-04-06
 • Speech and Language ; B: 20 P: 27; E. Szeląg; 2016-04-27
 • Learning and memory from system perspective ; B: 24 P: 31; M. Węsierska; 2016-04-20
 • Spatial Memory and Navigation; K: 65, 67; R. Czajkowski; 2016-04-13
 • Molecular Mechanisms of Learning and Memory ; B: 25 P: 31; K. Radwańska; 2016-05-04, 2016-05-11
 • Brain rhythms, sleep, dreaming; B: 19 P: 28; 2016-05-11 (cancelled)
 • Association cortex, Attention and Consciousness; B: 21 P: 26; E.Kublik; 2016-05-18

 

Pathology

 • Mental Illness – Anxiety Disorders, Affective Disorders, Schizophrenia; B: 22; A. Barczak (IMDiK); 2016-05-25 (cancelled)
 • Aging and age related pathology (Alzheimer’s and Parkinson disease); K: 59; G. Niewiadomska; 2016-06-01
 • Molecular basis of neurodegenerative disorders; TBA; U. Wojda; 2016-06-08
 • Addiction and drug abuse; TBA; K. Radwańska; 2016-06-15

 

B - Neuroscience: Exploring the Brain, 4th Edition [2015] Mark F. Bear

P - Neuroscience, 5th Edition [2011] Dale Purves

K – Principles of Neural Science, 5th Edition [2013] Eric Kandel

 

Additional topics:

 • Repair and neuroregeneration
 • Addiction and drug abuse

 


Lectures in biochemistry and molecular biology 2014/2015

I. Protein structure and fuction  

 

 • Structure and function of proteins S. Pikuła October 8, 2014
 • Protein synthesis M. Dziembowska October 15, 2014
 • Posttranslational modifications of proteins and their functional significance A. Filipek October 22, 2014
 • Proteomics S. Pikuła October 29, 2014

 

 1. Biological membranes – structure and function

 

 • Structure and function of cellular membrane K. Kwiatkowska November 5, 2014
 • Endocytosis M. Miączyńska November 12, 2014
 • Exocytic pathways in eukaryotic cells T. Prószyński November 19, 2014
 • Membrane transport (parts 1 and 2) K. Nałęcz  November 26 and December 3, 2014

 

 1. Cellular metabolism - regulation and dysfunction

 

 • Bioenergetics L. Wojtczak  December 10, 2014
 • Dysfunction of mitochondria and their effects for the cell J. Szczepanowska December 17, 2014
 • Principles of intracellular calcium signaling K. Zabłocki  January 7, 2015
 • Store-operated calcium entry; discovery and understanding of the molecular mechanism K. Zabłocki January 14, 2015
 • Pathomechanisms of diabetes type 2 A. Dobrzyń January 21, 2015

 

 1. Cell motility

 

 • Structure and function of cytoskeleton D. Włoga February 18, 2015
 • Molecular mechanisms of cell motility – molecular motors A. Kasprzak February 25, 2015
 • Mechanisms of cellular migration J. Rędowicz March 4, 2015

 

 1. Genetic information and cellular cycle

 

 • Regulatory mechanisms of transcription B. Kamińska March 11, 2015
 • Transcriptional factors T. Wilanowski March 18, 2015
 • Epigenetic mechanisms of regulation of gene expression B. Kamińska March 25, 2015
 • DNA methylation in control of gene expression W. Leśniak April 1, 2015
 • Cancerogenesis K. Piwocka April 8, 2015
 • Determinants longevity and aging G. Mosieniak April 15, 2015

 

 1. Methods in cell biology, tissue engineering

 

 • Imaging of structures and processes in cells and tissues (part 1 and 2) G. Wilczyński April 22 and 29, 2015
 • Imaging of cellular signaling P. Pomorski May 6, 2015
 • Induced pluripotent stem cells and tissue engineering U. Wojda May 13, 2015
 • Inducible gene expression in transgenic animals W. Konopka May 20, 2015
 • Genetic modifications of rodents  A. Klejman May 27, 2015
 • Regulatory genomics M. Dąbrowski June 3, 2015

 


Plan wykładów dla doktorantów Instytutu Nenckiego

 z zakresu neurobiologii 2013/2014

 

I. Komórka nerwowa i jej funkcje (8 wykładów) **

koordynator cyklu Małgorzata Skup

 

 • Budowa komórki nerwowej – rodzaje synaps   (M.Skup  09.10)
 • Właściwości błony neuronu – potencjał błonowy, czynnościowy, przewodnictwo elektryczne i elektryczno-chemiczne (P.Boguszewski 23.10)
 • Błona pre- i postsynaptyczna (M. Skup 30.10)
 • Neuroprzekaźniki i ich receptory  ( P. Boguszewski 06.11)
 • Komunikacja w obrębie neuronu  (G.  Niewiadomska 13.11)
 • Glej – partner neuronów ( M.Skup 20.11)
 • Bariera krew-mózg (K.Nałęcz  27.11)
 • Neuralne komórki macierzyste ( M. Zawadzka 04.12)

II. Rozwój i anatomiczna organizacja ośrodkowego układu nerwowego (4 wykłady)

   +warsztaty, które poprowadzą G. Niewiadomska i G. Wilczyński *

   koordynator cyklu Krzysztof Turlejski

 • Ewolucja OUN ( K.Turlejski 11.12 )
 • Rozwój OUN i neurogeneza ( K.Turlejski 18.12)
 • Układy zmysłowe -układ wzrokowy i czuciowy, słuch, smak i węch ( jw. 08.01)
 • Układy generujące oraz integrujące emocje i decyzje (K. Turlejski 15.01)

 

   III. Układy zmysłowe: wzrokowy czuciowy, bólowy (4 wykłady)

               koordynator cyklu Wioletta Waleszczyk

 • Czucie dotyku. Kora czuciowa– działanie i plastyczność (M.Kossut 22.01)
 • Mechanizmy widzenia i przetwarzania informacji w układzie wzrokowym. Zaburzenia funkcji i plastyczność układu wzrokowego  (W.Waleszczyk 29.01)

 

 • Czucie bólu – filogeneza, ontogeneza, anatomia. Ból fizjologiczny ( Sadowski19.02)
 • Modulacja czucia bólu. Rola opioidów w modulacji czucia bólu. Ból a plastyczność mózgu. Zespół fantomu i bóle fantomowe (B.Sadowski 26.02)

 

IV.Układ ruchowy (3 wykłady)

koordynator cyklu Julita Czarkowska-Bauch

 • Plastyczność nerwowo-mięśniowa U.Sławińska (05.03)
 • Kontrola lokomocji (H.Majczyński 12.03)
 • Odruchy rdzeniowe a ruchy dowolne  (J. Czarkowska-Bauch 19.03)

 

V.Emocje, uczenie się i pamięć (7 wykładów)

koordynator cyklu Elżbieta Szeląg

 • Motywacja, emocje, lęk  ( E. Knapska 26.03)
 • Komórkowe podłoże pamięci – plastyczność synaptyczna, modyfikacja sieci i synaptogeneza (M. Liguz-Lęcznar  02.04)
 • Mowa – organizacja ,zaburzenia (E. Szeląg 09.04)
 • Rodzaje pamięci deklaratywnej, mechanizmy i podłoże anatomiczne  (M.Węsierska 16.04)
 • Modelowanie sieci  ( D.Wójcik  23.04)
 • Molekularne podłoże pamięci (K. Radwańska - termin wykładu zmieniony na 7.05)
 • Mózg i świadomość ( A. Wróbel - termin wykładu zmieniony na 30.04)

  VI. Starzenie się i patologie układu nerwowego (3 wykłady)

 • Starzenie się układu nerwowego  (G. Niewiadomska ,14.05)
 • Patologie układu nerwowego – rola mikrogleju w działaniu mózgu w normie patologii  (B.Kamińska 21. 05)
 • Molekularne mechanizmy chorób neurodegeneracyjnych – metody diagnostyki i strategie terapeutyczne ( U. Wojda 28.05)

(2 semestry - 30 wykładów, cykl będzie powtarzany co drugi rok)

*Warsztaty z neuroanatomii

Warsztaty będą się odbywały przez 6 tygodni.
W zajęciach, trwających od 1.5 do 2 godz., może uczestniczyć do 6 osób. W tym samym dniu mogą się odbyć zajęcia dwóch grup. W sumie w warsztatach może uczestniczyć 12 osób.


** sylabus dostępny po wybraniu cyklu wykładów


 


Created by Pawel Boguszewski.