System rekrutacyjny:  Submit your documents on-line

 

[+] Expand [-] Collapse
1 Lokalizacja sygnałów Ca2+ zaangażowanych w uwalnianie glioprzekaźników Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek/ dr Piotr MichalukPracownia Neurobiologii
2 MMP-9 w plastyczności synaptycznej: Badania pojedynczych synaps Prof. dr hab. Leszek KaczmarekPracownia Neurobiologii
3 Plastyczność synaptyczna uczenia apetytywnego Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek/dr Anna BerounPracownia Neurobiologii
4 Rola współgry S-palmitylacji i S-nitrozylacji w mysim modelu depresji Dr hab. Robert Filipkowski, promotor pomocniczy dr Adam KrzystyniakPracownia Biofizyki Komórki oraz Środowiskowe Laboratorium Behawioralno-Metaboliczne Instytut Medycy
6 Zbadanie skutków mikrozwapnienia na stabilność płytki miażdżycowej Prof. dr hab. Sławomir PikułaPracownia Biochemii Lipidów
7 NCN-Anormalne oscylacje wysokoczęstotliwościowe (HFO) w w szczurzym modelu schizofrenii (po podaniu antagonisty receptora NMDA) dr hab. Mark J. HuntPracownia Neuroinformatyki
8 Regulacja funkcji sekrecyjnej i rozwoju stanu zapalnego okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w chorobach serca - rola desaturazy stearoilo-CoA dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. nadzw.Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej
9 Rola SCD1 oraz SCD4 w angiogenezie indukowanej niedokrwieniem oraz w regulacji funkcji śródbłonka naczyń wieńcowych podczas rozwoju miażdżycy dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. nadzw.Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej
10 Badania EEG procesów uwagowych oraz skuteczności treningu neurofeedback z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. prof. dr hab. Andrzej Wróbel/ dr Jacek RogalaPracownia Neurobiologii Widzenia

Created by Pawel Boguszewski.