System rekrutacyjny:  Submit your documents on-line

 

[+] Expand [-] Collapse
1 Zbadanie skutków mikrozwapnienia na stabilność płytki miażdżycowej prof. dr hab. Sławomir PikułaPracownia Biochemii Lipidów
2 Rola SCD1 oraz SCD4 w angiogenezie indukowanej niedokrwieniem oraz w regulacji funkcji śródbłonka naczyń wieńcowych podczas rozwoju miażdżycy dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. nadzw.Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej
3 Zależny od serotoniny mechanizm aktywacji metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej dr hab. Jakub Włodarczyk prof. nadzw., promotor pomocniczy dr Monika BijataPracownia Biofizyki Komórki
4 Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne dr hab. Artur Marchewka (Instytut Nenckiego)/dr Łukasz Tanajewski (Akademia Leona Koźmińskiego)Pracownia Obrazowania Mózgu
5 Społeczne przekazywanie emocji w zbliżonych do naturalnych warunkach systemu Eco-HAB dr hab. Ewelina Knapska prof. nadzw. Pracownia Neurobiologii Emocji
6 Rola oddziaływania niekonwencjonalnej miozyny VI z kompleksem AKAP9-PKA: potencjalny nowy mechanizm regulacji funkcjonowania mięśni szkieletowych i różnicowania komórek miogennych prof. dr hab. Maria Jolanta RędowiczPracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
7 Rola Lipokaliny 2 w zaburzeniach neurorozwojowych wywołanych przez aktywację układu odpornościowego matki. dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska prof. nadzw. Pracownia Neurobiologii
8 Określenie roli desaturazy stearoilo-CoA w regulacji rozwoju wysp trzustkowych prof. dr hab. Agnieszka DobrzyńPracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
9 Regulacja różnicowania komórek macierzystych w komórki produkujące insulinę: określenie roli lipidowych szlaków sygnałowych prof. dr hab. Agnieszka DobrzyńPracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
10 Epigenetyczna regulacja rozwoju wysp trzustkowych w cukrzycy typu 2 prof. dr hab. Agnieszka DobrzyńPracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
11 Przetwarzania informacji zmysłowych w układzie korowo-wzgórzowym w różnych stanach wzbudzenia emocjonalnego - badania elektro-optogenetyczne. dr hab. Ewa KublikPracownia Neurobiologii Emocji

Created by Pawel Boguszewski.