System rekrutacyjny:  Submit your documents on-line

 

[+] Expand [-] Collapse
1 Modulowanie funkcji ruchowych i poznawczych oraz procesów neurotroficznych i zapalnych w mysich modelach chorób neurodegeneracyjnych prof. dr hab. Grażyna Niewiadomska/dr Anna GąsiorowskaPracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych
2 NCN-Sieć neuronalna generująca anormalne oscylacje po zablokowaniu receptorów NMDA dr hab. Mark J. HuntPracownia Neuroinformatyki
3 NCN-Przywrócenie odpowiedzi przeciwnowotworowej w glejakach poprzez blokowanie działania osteopontyny/Spp1 z użyciem peptydów i dostarczonych za pomocą nanonośników cząsteczek siRNA/shRNA prof. dr hab. Bożena Kamińska/dr Aleksandra Ellert-MiklaszewskaPracownia Neurobiologii Molekularnej
4 NCN-Regulacja funkcji sekrecyjnej i rozwoju stanu zapalnego okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w chorobach serca - rola desaturazy stearoilo-CoA dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. nadzw.Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej
5 NCN-Rola SCD1 oraz SCD4 w angiogenezie indukowanej niedokrwieniem oraz w regulacji funkcji śródbłonka naczyń wieńcowych podczas rozwoju miażdżycy dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. nadzw.Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej
6 NCN-Bioinformatyczna identyfikacja funkcjonalnych mutacji regulatorowych i ich genów docelowych w płaskonabłonkowym raku krtani. dr hab. Michał Dąbrowski prof. nadzw.Pracownia Bioinformatyki
7 NCN-Rola białka SH3BP2 w organizacji maszynerii postsynaptycznej na synapsach nerwowo-mięśniowych dr Tomasz J. PrószyńskiPracownia Synaptogenezy
8 NCN-Charakterystyka endosomów w komórkach śródbłonka jako miejsca magazynowania cholesterolu i przedziału uczestniczącego w szlakach przekazywania sygnałów, w których uczestniczą aneksyny i ich białka partnerskie dr hab. Joanna Bandorowicz-Pikuła, prof. nadzw.Pracownia Metabolizmu Komórki
9 NCN-Poza świadomym widzeniem - potencjalne źródło terapii wzroku dr hab. Kalina Burnat-Kuijpers Pracownia Neuroplastyczności
10 Badania EEG procesów uwagowych oraz skuteczności treningu neurofeedback z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. prof. dr hab. Andrzej Wróbel/ dr Jacek RogalaPracownia Neurobiologii Widzenia
11 ANIMOD- Zintegrowana platforma do tworzenia i analizowania modeli zwierzęcych do zastosowań biomedycznych dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. nadzw./dr Witold KonopkaPracownia Modeli Zwierzęcych

Created by Pawel Boguszewski.