Newsletter Sign-up

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892348

 

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

mgr Katarzyna Gardocka

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892215

 

 

Wyniki czerwcowej rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

 

1 NCN - Znaczenie starzenia i poliploidyzacji w cyklu życiowym nowotworu: badania in vitro prof. dr hab. Ewa SikoraPracownia Molekularnych Podstaw Starzenia
2 NCN - Poszukiwanie wczesnych mechanizmów molekularnych i markerów przedklinicznego stadium sporadycznej postaci choroby Alzheimera (SAD) w badaniach porównawczych u myszy APPsw/LPS z indukowaną insulinoopornością oraz u pacjentów ze zdiagnozowaną sporadyczną postacią choroby Alzheimera (SAD) prof. dr hab. Urszula Wojda/dr Anna Mietelska-Porowska Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie
3 Elektrochemiczna detekcja metaloproteinaz do zastosowań w hodowlach komórkowych. dr hab. Jakub Włodarczyk/dr hab. Martin Jonsson-Niedziółka Pracownia Biofizyki Komórki IBD PAN/Pracownia Charge Transfer in Hydrodynamic Systems, ICHF PAN
4 Rola białka Raptor w rozwoju i plastyczności neuronów Danio pręgowanego prof. dr hab. Jacek JaworskiLaboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
5 TEAM Zrozumieć uzależnienia: uczenie apetytywne i plastyczność synaptyczna ciała migdałowatego prof. dr hab. Leszek KaczmarekPracownia Neurobiologii
6 NCN - Poza świadomym widzeniem - potencjalne źródło terapii wzroku dr hab. Kalina Burnat-KuijpersPracownia Neuroplastyczności
7 NCN - Projektowanie nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych dr hab. Adam Jarmuła / dr Stanisław Dunin-HorkawiczPracownia Enzymologii Porównawczej / Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej (CeNT UW)
8 NCN - Rola MBD3 (methyl-binding protein 3) w epileptogenezie – badania in vitro dr hab. Katarzyna ŁukasiukPracownia Epileptogenezy
9 NCN - Rola MBD3 (methyl-binding protein 3) w epileptogenezie – badania in vivo dr hab. Katarzyna ŁukasiukPracownia Epileptogenezy
10 NCN - SLC6A14 – transporter aminokwasów o podwyższonym poziomie w komórkach nowotworowych: Rola białek opiekuńczych w procesie wychodzenia transportera z siateczki śródplazmatycznej w perspektywie traktowania nowotworów prof. dr hab. Katarzyna NałęczPracownia Procesów Transportu w Błonach Biologicznych
11 NCN - Wpływ poziomu samooceny na preferencyjne przetwarzanie informacji dotyczących własnej osoby: badanie elektrofizjologiczne dr hab. Anna Nowicka /dr Michał BolaPracownia Psychofizjologii
12 NCN - W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu u ludzi dr hab. Ewa Kublik / dr Jacek RogalaPracownia Układu Wzrokowego
13 NCN - Interakcje kanału potasowego ROMK2 z białkami mitochondrialnym dr hab. Piotr KoprowskiPracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
14 NCN - Rola N-metylotransferazy nikotynoamidowej (NNMT) i mechanizmów mitochondrialnych w dysfunkcji śródbłonka prof. dr hab. Krzysztof ZabłockiPracownia Metabolizmu Komórki
15 NCBR - Regulacja różnicowania komórek macierzystych w komórki produkujące insulinę: określenie roli lipidowych szlaków sygnałowych prof. dr hab. Agnieszka DobrzyńPracownia Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych
16 NCBR - Rola epigenetycznych modyfikacji histonów w przeprogramowaniu komórek układu odpornościowego infiltrujących mikrośrodowisko glejaków złośliwych. prof. dr hab. Bozena KaminskaNeurobiologii Molekularnej
17 NCBR Bioinformatyczna i funkcjonalna analiza zmian transkrypcyjnych w mikrogleju w modelach zwierzęcych różnych stanów patologicznych mózgu prof. dr hab. Bozena KaminskaPracownia Neurobiologii Molekularnej
19 Bio4Med - The role of ZF5 motif in the regulation of genes with circadian rhythm disrupted in epileptic animals dr hab. Katarzyna ŁukasiukProf. Christophe Bernard, Institute National de la Sante et de la Recherche Medicale, Marseille, Fra
20 NCN - Neuronalne korelaty zarażania emocjonalnego u ludzi dr hab. Ewelina Knapska / dr Jarosław MichałowskiPracownia Neurobiologii Emocji / Pracownia Obrazowania Mózgu
21 NCN - Neuronalne korelaty zarażania emocjonalnego u ludzi dr hab. Ewelina Knapska / dr Marek WypychPracownia Neurobiologii Emocji / Pracownia Obrazowania Mózgu
22 NCN - Plastyczność interneuronów somatostatynowych i parwalbuminowych zachodząca pod wpływem uczenia się: mechanizmy i znaczenie. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek/ dr Joanna Urban CieckoPracownia Neurobiologii
23 Identyfikacja nowych mechanizmów przekazu sygnału regulujących homeoostazę żelaza dr Katarzyna Mleczko-SaneckaLaboratorium Homeostazy Żelaza, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszaw

Created by Pawel Boguszewski.