Doktorat w Nenckim
Rekrutacja
Warunki i tryb rekrutacji
Wszystkie projekty

Newsletter Sign-up

Kierownik Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab. Daniel K. Wójcik

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892348

 

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

mgr Katarzyna Gardocka

studia.doktoranckie@nencki.gov.pl

tel: +48 22 5892215

 

 

 

AKTUALNA REKRUTACJA - rekrutacja wrześniowa

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN prowadzi nabór na studia doktoranckie w dwóch głównych rekrutacjach:

- czerwcowej - zwykle rozpoczyna się w maju, a dokumenty należy składać do początku czerwca - rozmowy rekrutacyjne zwykle odbywają się zazwyczaj w 3-4 tygodniu czerwca,

- wrześniowej - zwykle rozpoczyna sie w sierpniu, a dokumenty nalezy składać do początku września - rozmowy rekrutacyjne odbywają się zazwyczaj w 3-4 tygodniu września.

Ponadto, Instytut Nenckiego prowadzi dodatkowe rekrutacje, uzależnione od otrzymanych grantów lub prowadzonych w Instytucie projektów.

Jeżeli:

 

- posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych  (tytuł magistra, magistra inż. lub lekarza) w zakresie biologii, biotechnologii, psychologii, chemii, fizyki lub medycyny, uzyskany nie później niż we wrześniu w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja,

- interesuje Cię praca naukowa, odbyłeś staże w instytutach naukowych, działasz w kołach naukowych,

- biegle znasz język angielski,

- zapoznałeś się z wymaganiami poszczególnych projektów badawczych.

Nie zwlekaj, złóż dokumenty on-line

Dokumenty należy złożyć do 2 września 2016 r.

 

Skontaktuj się z potencjalnym opiekunem naukowym

Czekaj na informację o wynikach I etapu rekrutacji

Przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną

Witamy w gronie doktorantów Instytutu Nenckiego!


Created by Pawel Boguszewski.